za všetky prihlásené nápady na podporu tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru.

Odborná komisia vybrala 20 najlepších, ktoré od Nadácie Poštovej banky získavajú na svoju realizáciu spolu 29 000 €.

Víťazom srdečne gratulujeme!

Gratulujeme víťazovi verejného hlasovania FS ŠKVARKARE. Ich nápad získava prémiu vo výške 1000 €.
Ďakujeme všetkým , ktorí sa do hlasovania zapojili.

 

 • Na Košickej turni / OZ Tvorivá dielňa

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1900 €

  Na Košickej turni

  Spievame si a tvoríme s deťmi a dospelými z mesta, mestskej časti, z regiónu Abova. Zorganizuje sa detská spevácka súťaž detí z regiónu Abov s názvom na Košickej turni. Cieľom je viesť deti, k tomu, aby boli smelšie, v prednese, v speve, v prezentácii, v tvorení. Napĺňať ich potenciál, schopnosť prezentácie na javisku, zvládnutie práce s mikrofónom. Súťaž bude rozdelená do troch kategórií - od predškolského veku, mladší a starší školský vek. Deti usmernia a vedú odborníci pri výbere piesne a pri príprave na súťaž.  Počas projektu budú pre verejnosť prebiehať tvorivé dielne, workshopy formou školy ručných prác, zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry slovenského výšivkárstva a šitia odevov, pletenia, plstenia, výroby hračiek. Vyšívanie podľa počítaných nití, vyšívanie podľa „ predkreslenia, retiazkové vyšívanie, našívané vyšívanie. Zber a prezentácia fotografií a časti odevov, krojov, našich babičiek, prababičiek s popisom odkiaľ pochádzajú, ako a kedy sa nosili. Začlenenie ľudových prvkov a častí z krojov do dnešného odievania, návrat ku kultúre našich predkov. Zobrazenie návodov, postupov, vzorov pre potreby ich zachovania a ďalšieho vzdelávania a ich prezentácia na usporiadanej výstave ako súčasť projektu.

 • Pondelkové keramické dielne / Slovenská ľudová majolika

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1400 €

  Počas októbra a novembra každý pondelok bude ponúknutý  priestor na kreatívnu tvorbu pre deti (ale aj ich rodičov) v najväčších a najstarších remeselných dielňach na Slovensku. Počas popoludnia absolvujú odborný výklad o histórii a ornamentike s ukážkami výroby. Po exkurzii si vyskúšajú točenie na kruhu a maľovanie keramiky, vyrobia si dva produkty, ktoré im po výpale doručíme a môžu slúžiť ako vianočný darček. Nie každé dieťa má možnosť navštevovať vysnívaný krúžok. Preto bude tento pre účastníkov bezplatný program (v spolupráci so školami a obcami) orientovať najmä na sociálne slabšiu mládež so záujmom o remeslo. Každý absolvent získa zadarmo publikáciu "U škriatka Šticholca v keramickej dielni" a certifikát majstra keramikára začiatočníka. O účastníkov sa budú starať dobrovoľníci, pri točení na kruhu a maľovaní ich budú viesť profesionálni majstri keramikári.

 • Cifruvaní Cíferané / OZ Sielnica

  Cifruvaní Cíferané

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1150 €

  Cifruvaní Cíferané

  Projekt je pre všetkých milovníkov folklóru, ktorí sa radi obliekajú do cíferského kroja. V katalógu bude rozpísaný postup obliekania ženských a mužských častí krojov. Opis úpravy hlavy, dievčat, žien, mládencov, chlapov. Takisto tam bude opis každej krojovej súčiastky z akého materiálu šili, vyšívali a zároveň zachytenie starých výrazov textílií a ozdôb. Priložený je slovník z miestnej slovnej zásoby. Každá súčiastka z ľudového odevu bude odfotená a fotograficky zachytený postup obliekania. V katalógu je zachytený ženský/mužský/mládenecký, ľudový odev pri akých príležitostiach a v rôznych ročných obdobiach sa naši predkovia obliekali. Sviatočný, pracovný, zimný, nevesta, ženích, družice, družba, krst dieťaťa, regrút, smútočný odev.

 • Abov našich predkov / Folklórna skupina Škvarkare

  Abov našich predkov

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1700 €

  Abov našich predkov

  Cieľom projektu je prezentovať tradičnú kultúru Abova získanú terénnymi výskumami od najstarších pamätníkov, ktorí odovzdali viac než 300 pôvodných krojov, piesní, melódií, tancov a zvykov. Celovečerným programom chce skupina dokázať, že Abov ako folklórny región je síce málo známy, no skutočne bohatý a zaujímavý ako na zvyky, tak aj na tradície a kultúrne hodnoty. Zámerom je aj vzdať patričnú úctu a poďakovanie najstarším ľuďom, ktorí nám ochotne pomáhali a odovzdávali svoje životné príbehy, skúsenosti a spomienky nevyčísliteľnej hodnoty. Zároveň aj reflektovať skutočnosť, že aj práca a námaha na dobrovoľnej báze prinášajú kultúrne aj ľudské hodnoty pre celú spoločnosť.Aby sa aktivity dostali do čo najširšieho povedomia bol využitý na propagáciu a sprístupňovanie.

 • Viacgeneračný FS Brežan / Základná škola s materskou školou

  Viacgeneračný FS Brežan

  Viac informácií

  výška
  grantu
  900 €

  Viacgeneračný FS Brežan

  Do projektu budú zahrnuté všetky vekové kategórie od detí z MŠ, ZŠ, spevácka skupina Hronka, občianske združenia a aj seniori z obce. Na pravidelných stretnutiach sa budú spolu rozprávať, spievať ľudové piesne, variť tradičné jedlá, oboznamovať sa s tradičným ľudovým odevom a pod. V rámci projektu sa ušijú  nové kroje a na záver projektu by všetky generácie spoločne vystúpili na podujatiach organizovaných obcou, prípadne v okolí. Zámerom je, aby všetky generácie vytvorili jeden spoločný folklórny súbor pod názvom FS Brežan.

 • Krúžok mladých gajdošov / Krúžok mladých gajdošov

  Krúžok mladých gajdošov

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1400 €

  Krúžok mladých gajdošov

  Gajdošská kultúra je taká ojedinelá, že ju uznala aj medzinárodná komisia a zapísala ju do zoznamu UNESCO. Vo Veľkej Lehote chcú udržať, podporiť a rozvíjať aj u mladej generácie výnimočné kultúrne dedičstvo našich predkov. Hre na gajdy sa v obci venuje už len p. Dominik Garaj so svojím synom. V ich rodine sa táto tradícia dedí z pokolenia na pokolenie už niekoľko generácií. Obec v spolupráci s p. Garajom chce vychovať ďalších mladých gajdošov, ktorí by šírili lehotskú hudbu s takou radosťou, s akou nám ju odovzdávali a prenechali generácie pred nami. Preto sa rozhodli otvoriť unikátny krúžok pre mladých gajdošov. Z projektu chcú  dať vyrobiť dvoje lehotské trojhlasné gajdy a chlapcom gajdošom dať ušiť tradičné lehotské gajdošské kroje

 • Pod babkinou strechou - monografia detských hier, piesní a veršovaniek z Oravského Veselého / Oravské kultúrne stredisko

   veršovaniek z Oravského Veselého

  Viac informácií

  výška
  grantu
  2300 €

   veršovaniek z Oravského Veselého

  V Oravskom Veselom pôsobí už 47 rokov detský folklórny súbor Pilsko. Jeho vedúca - Pavla Ganobčíková po celý čas vyhľadávala a spracovávala zvykoslovný, herný a tanečný materiál. Súbor a jej vedúca sa čistotou a prirodzenosťou prejavu i spracovaním detských tém prepracoval medzi popredné na Slovensku. Ako niekoľkonásobný laureát celoštátnej súťaže detských folklórnych súborov súbor pravidelne účinkoval na najvýznamnejších folklórnych festivaloch. Pani Ganobčíková za svoj život zozbierala úctyhodný dokumentačný materiál. Množstvo hier, piesní, vyčítaniek a ďalších prejavov detskej ľudovej slovesnosti, ktoré počas svojho života zaznamenala vlastným výskumom, poskytla pre potreby projektu. Ide o vzácny materiál, ktorý bude po spracovaní šírený formou monografie pre jeho ďalšie spracovanie a uchopenie primárne v rámci folklórneho hnutia. Zozbieraný materiál bude vydaný ako repertoárovú pomôcku pre tvorbu v detských folklórnych súboroch i ako nápad, ako spracovať podobné zvykoslovné, herné a piesňové bohatstvo v iných regiónoch.

 • "To boli časy..." / Veselovská Jana

  To boli časy

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1800 €

  To boli časy

  Najväčšou obcou dolného Liptova sú Liptovské Sliače. Je veľmi bohatá na tradičnú ľudovú kultúru. Tiež je jednou z mála obcí kde je folklór stále živý a preto je dôležité zachovať tradičný spôsob života vo všetkých jeho podobách (odev, zvyky, piesne, spoločenský život).Hlavným výstupom je vytvoriť dokumentárny film o tradičnom spôsobe života v obci a sním spojené etnologické prednáška a besedy.

 • Výstavba a zastrešenie tradičnej hriňovskej salašníckej koliby / Kučera Jozef

  Výstavba a zastrešenie tradičnej hriňovskej salašníckej koliby

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1300 €

  Výstavba a zastrešenie tradičnej hriňovskej salašníckej koliby

  Predkladateľ projektu sa ako posledný "gazda" zaoberá salašníckym chovom oviec na hriňovských lazoch v jeho tradičnej forme - tzv." individuálnom salašníctve." Salašníckym chovom chová i tradičné, dnes takmer vyhynuté národné plemeno "pôvodná valaška." K obrazu takéhoto hospodárenia neodmysliteľne patrí i salašnícka koliba. V priestore hriňovských lazov sa nachádza niekoľko posledných kolíb v zlom technickom stave, takmer pred ich definitívnou deštrukciou. V súčasnosti máme poslednú šancu urobiť potrebné opatrenia pre zdokumentovanie a zachovanie tohto fenoménu podpolianskeho ľudového staviteľstva. Predkladateľovým zámerom je postaviť autentickú repliku jednej z týchto kolíb a zasadiť ju do prostredia hriňovského lazu Štoliansko. Zmyslom projektu je i získanie potrebných zručností ( kresanie trámov, výroba drevených šindľov, pokrývačske a tesárske práce) pri stavbe takého objektu a nadviazanie spolupráce s remeselníkmi - tesármi, šindliarmi.

 • Gorali z Hladovky a Suchej Hory / Jurči Miroslav

  Gorali z Hladovky a Suchej Hory

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1400 €

  Gorali z Hladovky a Suchej Hory

  Cieľom projektu je vytvorenie webových stránok o goraloch z obcí Hladovka a Suchá Hora, ktoré by obsahovali súhrnne informácie o zvykoch, tradíciách, ľudových piesňach, muzike, krojoch, speve a tanci v rôznych podobách – v podobe textov piesní, „prehrávateľných“ notových zápisov piesní, fotografií, popisov a videoukážok krojov, tancov, spevov, popisov zvykov a tradícií, zvukových ukážok goralskej muziky a spevov, inštruktážnych videí tancov... Webové stránky budú obsahovať aj goralsko-slovenský slovník so zvukovou podobou goralskej výslovnosti.

 • Od pokolenia k pokoleniu / OZ Podpoľanie

  Od pokolenia k pokoleniu

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1900 €

  Od pokolenia k pokoleniu

  Projekt je zameraný na získanie praktických zručností v oblasti tradičných ľudových techník, oblasti ľudvého odievania typických pre tento región. Výnimočnosť projektu spočíva v prepojení generácií a v zodpovedaní na otázku „...kde sú naše " korene", zachovanie odkazu našich predkov a nadobudnutie pocitu hrdosti na jedinečnosť prostredia ľudovej kultúry, v ktorej seniori a deti žijú. Predávanie tradícií z generácie na generáciu otvára priestor pre učenia sa tolerancii a trpezlivosti obidvoch zúčastnených strán .Seniori budú mať možnosť podieľať sa na praktickej výuke detí vo vybraných ZŠ a MŠ v regióne Podpoľanie, dvomi formami: 1. realizáciou kurzov varenia - príprava tradičných jedál z Podpoľania ako napr. bryndzové halušky, pirohy na sladký aj slaný spôsob, zapražená fazuľová polievka, gazdovská baba, 2. realizáciou kurzov o tradičných ľudových technikách- šitie krivou ihlou, pletenie, skladanie jednotlivých súčastí kroja.  Projekt je zameraný na prepojenie aktívnych seniorov, ktorí hľadajú možnosti sebarealizácie prostredníctvom odovzdávania svojich poznatkov, skúseností, informácii, spomienok mladším generáciám- deťom ZŠ,MŠ. Zároveň projekt umožní žiakom MŠ, ZŠ hlbšie sa oboznámiť z tradíciami z regiónu Podpoľanie a nadobudnúť a rozvíjať praktické zručnosti. Finančné prostriedky použijeme najmä na nákup materiálu na tvorivé dielne a nákup surovín na školu varenia.

 • Krpeľský marš - doplnenie krojového vybavenia Fsk Tiešňavan Krpeľany / Obec Krpeľany

  Krpeľský marš

  Viac informácií

  výška
  grantu
  900 €

  Krpeľský marš

  Krpeľský marš je projekt, cieľom ktorého je snaha domácich zanietených folkloristov z Folklórnej skupiny Tiešňavan a ĽH Drienča Krpeľany oživiť a vrátiť do obce spev, ktorý bol v minulosti nerozlučnou súčasťou každodenného života. Regrútskym pochodom obcou chcú folkloristi oživiť starý zvyk rukovania regrútov na vojnu, ktorí šli v spievajúcom sprievode z domu až ku vlaku za účasti širokej rodiny, kamarátov, známych. Tento zvyk sa praktizoval v obci Krpeľany ešte v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Súčasťou pripravovaného projektu bude príchod na miestnu železničnú stanicu, na ktorej sa uskutoční zdramatizovaná ukážka autentickej rozlúčky z minulosti aj s nástupom regrútov do osobného vlaku. Po tejto rozlúčke sa sprievod účastníkov vráti do objektu športového areálu, kde podujatie bude pokračovať popoludňajším kultúrnym programom Marš mi hrajú,v ktorom vystúpia domáce a hosťujúce folklórne skupiny a ľudové hudby. Regrútska rozlúčka v rámci projektu Krpeľský marš sa bude v obci konať do budúcna každoročne

 • Oživovanie tradícií v súčasnom dizajne / Súkromná stredná umelecká škola Hálková

  Oživovanie tradícií v súčasnom dizajne

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1900 €

  Zámerom predloženého projektu je vzbudiť záujem žiakov školy SSUŠ v Žiline o tradičné remeselné techniky a námety a aplikovať ich do súčasného výchovno-vzdelávacieho procesu. Ambíciou je zvoliť inovatívne prístupy k ľudovej tradícii a okrem ručnej výroby využiť aj moderné technológie, ktoré sú pre mladých ľudí príťažlivejšie. Preto za lektorov workshopov budú povolaní profesionálni dizajnéri, ktorí sa vo svojej tvorbe zaoberajú implementáciu tradičných techník do súčasného umenia a dizajnu a zvoliť popri tradičných remeselných postupoch aj použite moderných technológií, ktoré sú mladým ľuďom blízke. Tematické okruhy workshopov budú tri – modrotlač, plstenie a práca s drevom. Zároveň sa nadviaže spolupráca so základnými umeleckými školami zo žilinského okresu a prezentovať projekt formou jednodňového informačného seminára pre pedagógov a pre vybratých žiakov týchto ZUŠ by sme pripravili workshop, ktorého téma aj rozsah bude dohodnutá počas seminára. Odborná aj laická verejnosť sa bude môcť s výstupmi projektu oboznámiť formou výstav a propagácie v digitálnych aj printových médiách.

 • Kroje (nie len) pre Orešanský rínek ľudovej muziky 2019 / OZ FIDLICANTI

  Kroje (nie len) pre Orešanský rínek ľudovej muziky 2019

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1000 €

  Projekt "Kroje (nie len) na Orešanský rínek ľudovej muziky 2019" predkladá OZ v snahe získať finančnú podporu na zadováženie krojových súčastí, konkrétne ŽENSKÝCH ZDOBENÝCH KABANÍC, ktoré sú potrebné pri folklórnych podujatiach a vystúpeniach CĽH FidliCanti a OZ FIDLICANTI. Vrcholným podujatím, ktoré každoročne organizujú, a ktoré si už získalo meno v regióne, je Orešanský rínek ľudovej muziky, na ktorom sa, prvýkrát použijú tieto kabanice.

 • Anton Budinský a Temperament Cimbal Orchestra / : OZ Cimbal

  Anton Budinský a Temperament Cimbal Orchestra

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1900 €

  Zámerom celého projektu je prezentovať inštrumentálne a spevácke zručnosti Antona Budinského prostredníctvom vydania nového CD, ktoré bude vydané pri príležitosti jeho 65 narodenín. Anton Budinský je v prvom rade zberateľ ľudových piesní(zozbieraných okolo 2000 piesní z oblasti regiónov Podpoľanie a Tekov) a inštrumentalista ľudových nástrojov akými sú fujara, fujara trombita, rôzne typy píšťaliek (handrárska, koncovka, šesť dierková, dvojačka) okarína, gajdy, citara, drumbľa, cimbal, heligónka, a veľa iných. Práve tieto dva spomínané fragmenty budú nosnou kostrou celého albumu. Budú nahraté výlučne piesne, ktoré zozbieral Anton Budinský a zvukovo zachytené nástroje, ktoré on interpretuje. Na CD bude zároveň účinkovať Temperament Cimbal Orchestra  a Martin Budinský- pedagóg a interpret cimbalu a sólista Umeleckého súboru Lúčnice. Cieľovou skupinou okrem samotných aktérov by mala byť široká verejnosť, ktorá má určitý vzťah k ľudovej kultúre a k ľudovému umeniu.

 • Hrnčiarska dielňa a ľudové tradície / Rodinné centrum Motýlik

  Hrnčiarska dielňa a ľudové tradície

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1800 €

  Cieľom realizácie projektu je pravidelné organizovanie tvorivých dielní pri hrnčiarskom kruhu a pri pečení tradičných oblátok na stroji v priestoroch rodinného centra. Tento nápad je pokračovaním už úspešného zahájenia prvého projektu - Hrnčiarska dielňa, kde sme získali financie na hrnčiarsky kruh. Cieľom je posunúť dielňu dopredu v tom, že bude zakúpená aj pec na vypaľovanie hlinených výrobkov a budú doplnené ľudové tradície a pečenie tradičných oblátok.

   

 • Hra Folketo / OZ LEBO MEDVEĎ

  Viac informácií

  výška
  grantu
  850 €

  Hra Folketo

  Hra Folketo je učebnou pomôckou a zároveň spoločenskou hrou. Učí svojich hráčov prvkom slovenskej ľudovej kultúry neformálne, hrou. Hra vychádza z klasickej kartovej hry zvanej Kvarteto, ktorá funguje na princípe hľadania identických štvoríc. V tomto prípade každá štvorica znázorňuje slovenský región, hráči teda hľadajú karty obsahujúce prvky - ornamenty typické pre konkrétny región. Spracovanie bude odkonzultované s odborníkmi z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Na Slovensku máme regiónov 25 - čo by znamenalo možnosť výroby až 3 rôznych setov kariet. Každý set teda obsahuje 8 štvoríc podobných kariet, ktoré odkazujú na vybrané regióny Slovenska - spolu s návodom budú uložené do krabičky z rovnakého materiálu.

 • Veselo pri muzike/ Obec Kšinná a FSk Bukovina

  Viac informácií

  výška
  grantu
  700 €

  Veselo pri muzike

  Veselo pri muzike je projekt zahŕňajúci vybavenie hudobnej zložky Folklórnej skupiny Bukovina z obce Kšinná, ktorá bola založená v roku 1971 a rovnomenné hudobno-tanečné podujatie pre priaznivcov folklóru. FSk na vystúpeniach využíva takmer od svojho založenia 120-ročný, už historický cimbal, ktorý bol kedysi opravený, ale už si žiada výmenu starých strún a zaobstaranie ďalšieho príslušenstva. Po jeho obnove bude usporiadané spoločenské podujatie - posedenie pri hudbe, tanci a speve v podaní FSk Bukovina. Návštevníci podujatia sa budú môcť zúčastniť voľnej zábavy pri ľudovej hudbe a pod vedením tanečníkov z FSk sa naučia aj staré ľudové tance z regiónu, ktoré doposiaľ vídali iba na javisku.

 • Monografia - Dolná Lehota / Obec Oravský Podzámok

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1800 €

  Monografia - Dolná Lehota

  Pripravovaná monografia má za cieľ mapovať históriu a kultúru Dolnej Lehoty. Kniha mapuje prírodu a okolie obce, dokumentuje historické chotáre, tradície, budovy a osobnosti, ktoré sú spojené s Dolnou Lehotou. Kniha poskytuje spracovanie na vedeckej úrovni a je určená pre širokú verejnosť.

 • Folcolor pre mesto 2 / OZ Umelecká skupina Playground 89

  OZ Umelecká skupina Playground 89

  Viac informácií

  výška
  grantu
  1000 €

  Folcolor pre mesto 2

  Folcolor pre mesto 2 je druhé pokračovanie úspešného projektu, ktorý spája tradičnú ľudovú kultúru a folklór s modernými formami umenia a tanca. Účastníci tak môžu naživo vidieť jedinečnú choreografiu kombinujúcu breakdance a horehronský čardáš, alebo niekoľkometrové maľby zobrazujúce ľudové vzory a motívy namaľované na stenách budov. Novinkou by mala byť inštalácia sochy - nápisu I Love (srdiečko) BB, ktorej prevedenie bude taktiež v ľudovom duchu.

Harmonogram
Harmonogram

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantového programu mailom. Výsledky 1. kola hodnotenia budú zverejnené na stránke www.napadprefolklor.sk najneskôr do 10. 6. 2019.

Od 17. 6. 2018 do 27.6. 2019 bude prebiehať na stránke www.napadprefolklor.sk hlasovanie o najlepší projekt, ktorý získa prémiu 1 000 € na lepšiu realizáciu nápadu.

Adresa sídla

Nadácia Poštovej banky
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

E-mail: nadacia@pabk.sk

IČO: 42 127 912
DIČ : 2022476434

Kontakt pre žiadateľov

Správkyňa

Hana Tarabová
Telefón: +421 911 700 005
E-mail: nadacia@pabk.sk

Kontakt pre médiá

Hovorkyňa Poštovej banky

Lýdia Žáčková
Telefón: +421 910 511 452
E-mail: pr@pabk.sk


Hlasovanie

Pre započítanie hlasu je potrebné zadať nasledovné údaje:

Súhlasim so spracovaním osobných údajov
 

Ľutujeme,

z tejto adresy už bol hlas zaregistrovaný.

Ďakujeme,

Váš hlas bol úspešne zaregistrovaný.
Bol Vám odoslaný email s inštrukciami.

Ďakujeme,

Váš hlas bol úspešne započítaný.

Ľutujeme,

z tejto adresy už bol hlas zaregistrovaný.