Celková
hodnota grantu

50 000 €

Poštová banka je presvedčená o tom, že folklór je dar budúcim generáciám. Nadácia Poštovej banky sa preto prostredníctvom grantu Nápad pre folklór rozhodla podporiť tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a s láskou snažia o zachovanie našich tradícií.

Z tohto grantu odmeníme aj 10 súťažiacich Zem spieva. Nezávisle od hodnotenia poroty Zem Spieva, Nadácia s pomocou odbornej komisie vybrala 10 talentov z pomedzi účinkujúcich, ktorí ich najviac zaujali a každému z nich daruje z grantu Nápad pre folklór 1 000 eur na podporu ich činnosti. Celkovo tak prerozdelíme 50 000 Eur.

Neváhajte a zapojte sa aj vy do nášho grantového programu Nápad pre folklór a získajte o Nadácie Poštovej banky financie na realizáciu svojho nápadu, ktorého cieľom je podpora tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru.

V prvej fáze programu NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporí nápady v maximálnej hodnote 39 000 €. Následne verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý z podporených nápadov je najlepší. TOP projekt získa mimoriadnu prémiu 1 000 € na lepšiu realizáciu projektu. Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami Nadácie Poštovej banky. Nápad je možné zasielať do 25.3.2018, pričom jeden subjekt môže zaslať iba jeden nápad.

AKÉ NÁPADY PODPORÍME?:

 • podpora tvorby autorského folklórneho diela
 • podpora podujatí zameraných na popularizáciu lokálnych umeleckých a remeselných tradícií, miestnej, či regionálnej kultúry
 • zberateľská a výskumná činnosť so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú
 • špecializovaný terénny výskum zameraný na miestnu tradičnú hudbu a tanec
 • publikačné aktivity
 • realizácia vzdelávacích odborných kurzov a školení zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry konkrétnej lokality, alebo regionálnej oblasti
 • tvorba vzniku, alebo rozšírenie internetovej stránky prezentujúcej lokálne kultúrne tradície
 • tvorba učebných pomôcok pre potreby tzv. regionálnej výchovy so zameraním na lokálnu tradičnú ľudovú kultúru

O FINANČNÚ PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ

 • aktívni občania a iniciatívy
 • verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky)
 • školy, škôlky
 • samosprávy (obce, mestá)
 • kultúrne inštitúcie

Svoj nápad nám zašlite do 25.3.2018
prostredníctvom online aplikácie Egrant.

V roku 2017 sme podporili 35 skvelých nápadov.
Toto sú niektoré z nich. Neváhajte sa nimi inšpirovať.

Folklórny súbor Šiňava - Realizácia premiérového programu “To sme my” k 20. výročiu založenia súboru

Zámerom nápadu bolo ukázať lokálnej aj širšej verejnosti krásu a vzácnosť lokálneho, čiastočne už zabudnutého folklóru – z mesta Snina a obcí Dlhé a Kamenica nad Cirochou, na základe starých zápisov, audionahrávok a videozáznamov. Autenticky spracované jednotlivé časti programu boli interpretované na výchovných koncertoch na školách v okolí, čo môže nekonvenčným spôsobom pomôcť zvýšiť záujem mladých o lokálnu kultúru a dejiny regiónu.


OZ Kamenná veža - Výučba tradičných technológií potrebných na obnovu historickej drevenice

Aktívni občania spoja svoje sily a usporiadajú vo svojom meste alebo v obci jarmok, na ktorom sa odprezentujú tradičné remeslá, tanec, hudba. Návštevníci sa budú môcť dozvedieť niečo viac o tradíciách daného regiónu.


Martin Babic (fyzická osoba) - Elektronická publikácia ľudových zvykov, pamätí a histórie obce Komjatná

Hlavnou úlohou projektu je udržať pri živote základné ľudové zvyky, dôležité a charakteristické miesta či históriu obce. Má za úlohu pripomínať obyvateľom ich korene, prípadne vysvetliť podstatu zvyklostí či archaického názvoslovia. Nazbierané informácie sú sprístupnené v elektronickej podobe a doplnené o pestrý grafický vizuál na webe. www.komjatna.com. Samotné výstupy projektu je tak možné využívať okrem propagačných účelov aj ako edukačnú pomôcku na spestrenie vyučovania. Projekt chce prirodzenou a hravou formou dostať folklór a tradície späť medzi ľudí do bežného života.


Obec Záriečie - Vydanie pôvodných piesní Púchovskej doliny na CD a zhotovenie krojov

Cieľom nápadu je podpora tradícií a zachovanie kultúrneho dedičstva novým vydaním pôvodných piesní z Púchovskej doliny, ktoré zozbieral a vydal vlastným nákladom Ján Geryk v rokoch 1922 a 1926, prepisom ľudových piesní zo starých, už nepoužívaných hudobných nosičov, na CD. Zámerom nápadu bolo aj vyhotovenie jedinečných, ručne vyšívaných ženských a mužských krojov s osobitnou a rôznorodou výšivkou a propagácia a predstavenie tohto projektu verejnosti.


Mravec, n.o - Zakúpenie nových krojov pre folklórnu skupinu Drienka.

Nezisková organizácia z Veľkého Zálužia spolupracuje s 25-člennou folklórnou skupinou Drienka, ktorá združuje deti, mládež a dospelých. Členovia – deti so svojimi rodičmi – sa učia hrať na píšťalkách a svoje umenie prezentujú na rôznych vystúpeniach. Finančný grant od nadácie bol využitý na nové kroje pre mládež a dospelých.

Harmonogram
Harmonogram

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú o výsledkoch grantového programu vyrozumení emailom. Výsledky 1.kola hodnotenia budú na stránke www.napadprefolklor.sk zverejnené 23.4.2018. Od 23.4 do 2.5.2018 bude na stránke www.napadprefolklor.sk prebiehať hlasovanie o TOP nápad, ktorý získa 1 000 Eur na lepšiu realizáciu aktivít.

Svoj nápad nám zašlite do 25.3.2018
prostredníctvom online aplikácie Egrant.

Adresa sídla

Nadácia Poštovej banky
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

E-mail: nadacia@pabk.sk

IČO: 42 127 912
DIČ : 2022476434

Kontakt pre žiadateľov

Správkyňa

Hana Tarabová
Telefón: +421 911 700 005
E-mail: nadacia@pabk.sk

Kontakt pre médiá

Hovorkyňa Poštovej banky

Lýdia Žáčková
Telefón: +421 910 511 452
E-mail: pr@pabk.sk